За Вашето спокойствие

Ние сме на разположение, за да отговорим на въпросите, касаещи Вашата сигурност по време на път или за Вашето движимо или недвижимо имущество.

В нашият офис може да сключите следните застраховки:

 1. Застраховка "Пътуване в чужбина" - за да си осигурите спокойна и приятна почивка или бизнес пътуване извън страната. Тази застраховка покрива широк спектър от неотложни и непредвидени медицински разходи до предпочитания от Вас лимит. При необходимост, с нея получавате гарантирана денонощна подкрепа за Вас и Вашите близки, когато сте далеч от дома. Допълнителна информация може да намерите тук
 2. Застраховка "Помощ при пътуване" - за да си осигурите необходимите финансови средства и информация за получаване на навременна и специализирана медицинска помощ по време на престоя Ви в чужбина.
  • Помощ при пътуване в чужбина - бизнес покритие: Тази застраховка е предназначена за лица, които в рамките на една година осъществяват многократни бизнес пътувания, всяко от които не надвишава 92 последователни дни. Територията на валидност на полицата е цял свят, с изключение на Република България.
  • Помощ при пътуване - туристически пътуванния: Този продукт е разработен съвместно с Inter Parner Assistance и е предназначен за туристически и бизнес пътувания. Посредством денонощно работещите центрове на Inter Parner Assistance в чубина се гарантира на нашите клиенти сигурност и спокойствие по време на тяхното пътуване.
  • Медицински разноски при пътуване и пребиваване в чужбина: Този продукт осигурява финансова компенсация до 5 000 щатски долара за направените от застрахования медицински, хирургични, фармацефтични и болнични разноски при настъпване на злополука или внезапно заболяване.
 3. Застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите - покрива гражданската отговорност на собствениците и водачите на МПС за причинени от тях със застрахованото МПС телесни увреждания и/или смърт и/или материални щети на трети лица, за които те носят отговорност съгласно действащото законодателство. Срока на застраховката е една година. Допълнително се издава безплатен сертификат „Зелена карта”, валиден не само за територията на ЕС, а и за всички държави, които са членове на международното споразумение „Зелена карта”, в това число Македония, Турция, Сърбия и други.
  Допълнителна информация за "Гражданска отговорност" на автомобилистите може да намерите тук.
 4. Застраховка "Каско" на МПС - застрахователен продукт, който предлага редица допълнителни и нестандартни покрития и решения, гарантиращи адекватната застраховка за Вашия автомобил. Този продукт предлага пълна застрахователна защита, осигурена от покритието "Всички рискове" в това число пожар, кражба, злоумишлени действия на трети лица, природни бедствия, пътнотранспортно произшествие и други неизключени събития, водещи до частична повреда или пълна загуба на автомобила. Към застраховка "Каско" се предлагат и редица бонуси като покритие за механична повреда по двигателя, безплатна и денонощна пътна помощ, валидност на покритието за чужбина при ПТП, природни бедствия и др.
  Допълнителна информация за "Каско" на автомобилите може да намерите тук.
 5. Застраховка "Домашно имущество" - за повечето хора купуването и обзавеждането на собствен дом е най-важната инвестиция, направена през живота им, и тази инвестиция несъмнено трябва да бъде защитена. Обичайните предпазни мерки могат да се окажат недостатъчни. За да Ви помогнем да си осигурте най-пълна защита за имуществото си предлагаме следните продукти:
  • Домашно имущество - апартаменти - защита за Вашето жилище и обзавеждане срещу: пожар (включително последиците от гасенето на пожара), експлозия на съд под налягане, природни бедствия — буря, ураган и градушка, наводнение, падащи дървета и клони, авария на ВиК, злоумишлени действия на трети лица (вандализъм), удар от ППС или от летящо тяло с екипаж, падащи негови съставни части или товар, кражба чрез взлом.
  • Домашно имущество - къщи - по условията на тази полица се застраховат както жилищната сграда, така и сградите със стопанско предназначение, постройките от специален тип и прилежащите към имота огради, порти, външни площадки, плувни басейни и др. Основното покритие по полицата осигурява на застрахования обезщетение при загуба или повреда в резултат на рисковете: пожар, включително последиците от гасенето на пожара, експлозия на съд под налягане, удар от летящо тяло с екипаж, падащи негови съставни части или товар.
   Допълнителна информация за застраховка "Домашно имущество" може да намерите тук.