Условия за наемане на автомобил Rent-a-Car

24

Условия за наемане

В ЦЕНАТА СА ВКЛЮЧЕНИ:

  • неограничен пробег
  • застраховка Гражданска отговорност валидна за Европейския съюз
  • пътна такса : винетка за територията на Република България
  • 24 часова пътна помощ за територията на Република България
  • CDW - ограничаване на отговорността при щета до размера на депозита. Важи при представянето на протокол от КАТ. Не важи при употреба на наркотици, алкохол или други упойващи средства, както и при неспазването на закона за движение по пътищата
  • TP - ограничаване на отговорността при кражба до размера на депозита. Важи само при представянето на протокол от КАТ и връщане на документите и ключовете на наетия автомобил
  • такса доставка летище

ОБЩИ УСЛОВИЯ

  1. Изисквания към наемателя:

Притежаване на валидно свидетелство за управление на МПС най-малко от 3 години, минимална възраст – 23 години, документи за самоличност (лична карта, паспорт, кредитна карта).

2. Период на наема:

Минимален наемен период 24 часа. При връщане на автомобила след изтичане на договора без предупреждение, клиента се таксува както следва: до 1 час - безплатно; 1-4 часа - половин наем на ден; над 4 часа - цял наем.

3. Възрастови ограничения:

Наематели под 23 години заплащат такса “Млад шофьор”, която се прилага на ден и оставят депозит в размер на 50% над стандартния. Възможни са ограничения.

4. Начин на плащане:

Приемат се кредитни карти Visa, MasterCard, Maestro, Borica, както и плащане в брой или по банкова сметка. При заплащането се изисква депозит, като размерът му зависи от класа на автомобила.

5. Застраховки:

Super CDW - Такса Освобождаване от отговорност при щета: Сключва се срещу допълнително заплащане по желание на клиента и го освобождава напълно от отговорност в случай на щета. Не важи при нанесени щети по гуми, джанти, предно стъкло и шаси.

Super TP - Такса Освобождаване от отговорност при кражба” Сключва се срещу допълнително заплащане по желание на клиента и го освобождава напълно от отговорност в случай на кражба. Важи при предоставяне на документ за кражбата от КАТ и при задължителното връщане на документите и ключовете на автомобила

AI - Допълнителна застраховка: Сключва се срещу допълнително заплащане по желание на клиента и го освобождава от отговорност в случай на щети по гуми, джанти, предно стъкло и шаси.

Super Cover - Супер застраховка: Включва всички изброени по-горе (Super CDW, Super TP и AI).

PAI - Такса Персонална застраховка злополука: Сключва се срещу допълнително заплащане по желание на клиента. Покрива медицински разходи на шофьора и пътниците и обезщетение при смъртен случай и частична или трайна загуба на трудоспособност в размер до 10 000 € за всяко място в автомобила.

Моля отбележете:

При заплащане на Super Соver, клиентът получава пълно освобождаване от отговорност, но не и от представянето на протокол от КАТ. В случай, че клиентът не предостави изискуемите документи от КАТ за ПТП заплаща пълния размер на щетите. В случай, че клиентът не предостави необходимите документи от КАТ при кражба или тотална щета, той е отговорен и заплаща пълната застрахователна стойност на автомобила. Закупуването на Super TP не покрива частични липси, загуба на части или аксесоари.

6. Такса за изгубени документи: такса в размер на 100 € (включително за загуба на панел на касетофон или CD).

Нито една от гореизброените застраховки не освобождава клиента от отговорност при щети по интериора на автомобила (тапицерия, табло, седалки и др.)

7. Гориво:

Автомобилът се предоставя с пълен резервоар. При връщане на автомобила с липсващо гориво, клиентът заплаща липсващото гориво, както и такса в рамер на 10 евро.

8. Еднопосочни наеми:

Ако наетият автомобил бъде върнат в друг град или офис на Top Rent-A-Car е възможно да бъде начислена допълнителна такса.

След предварителна заявка е възможна доставка на автомобил до всяка точка на България и чужбина.

9. Допълнителен шофьор:

Прилага се такса на ден.

10. Допълнително оборудване:

Бебешко/детско столче, багажник за ски, вериги за сняг, GPS навигация и др. Прилага се такса на ден.

11. Наем извънработно време:

При наемане/връщане на автомобил извън работно време се прилага еднократна такса в размер на 20.00 euro;. Работно време: Понеделник - Неделя 09:00 - 19:00 часа.12.

12. Наеми извън страната:

Възможни са само при предварителна заявка. Прилагат се допълнителни такси. Някои дестинации не са разрешени.

За конкретни цени на застраховките и допълнителното оборудване, моля направете заявка чрез нашата on-line форма.

Как да наемем автомобил? Наем на автомобил