Полезна информация при закупуване на автобусен билет

968

Промени, анулации, неустойки, презаверки, маршрути, превозвачи, правила и още важна информация

Автобусни билети, Вътрешни, Международни, Общи условия

Отпечатване
Запитване или 052 953213

Условия за пътуване

 1. Срещу закупения билет фирмата - превозвач осигурява превоз по посочения маршрут на пътника и личния му багаж / в размер на един куфар или малка  чанта /. Всеки допълнителен багаж се заплаща по определена тарифа.
 2. Пътникът, закупил билет, е застрахован по време на пътуването за риска „ Злополука ” за щета до 1000лв. При желание за застраховка в по-голям размер, пътникът следва да сключи отделен застрахователен договор.
 3. При отказ от пътуване, билетът може да бъде върнат най-късно до 72 часа преди часа на пътуването. В този случай се удържа 10% неустойка.  При отказ от пътуване между 72 –  24 часа, неустойката е 50%, а при отказ по-малко от 24 часа – стойността не се възстановява.
 4. Двупосочният билет е валиден в рамките на 90 дни.
 5. Отговорност за паспортни, визови и митнически неуредици на пътниците, както и за застраховка по рисковете „ Живот ” и „ Медицински разходи ” носят самите пътници.
 6. Пътниците носят лична отговорност за нанесените от тях щети по превозното средство.
 7. Фирмата - превозвач не носи отговорност за закъснения по обективни причини.
 8. При не осъществяване на пътуването по вина на фирмата – превозвач, същата възстановява само стойността на неосъществената част от маршрута.

Багаж

 1. Всеки пътник има право да превозва максимално до 3 / три / броя  багаж и ръчна чанта при следните условия:

-          Първият куфар или чанта + ръчната чанта с храна или лични вещи, необходими по време на пътуването – безплатно.

-          Вторият куфар или чанта – 10лв.

-          Третият куфар или чанта – 50лв.

 1. За нормален багаж се приема куфар или чанта с размери : дължина + ширина + височина равни на 170см и тегло до 30кг. Всеки багаж, превишаващ горните размери и тегло, се таксува с  50лв. и се приема за превоз само ако има капацитетна възможност.
 2. Не се приемат за превоз телевизори, велосипеди, перални и миялни машини, готварски печки или подобна техника.
 3. Превозът на животни не се допуска.
Общи суловия