Детски курсови програми - летен и зимен вариант

215

Вашето дете заслужава това - занимания на открито с интересна практическа насоченост.

Приключения

Отпечатване
Запитване или 052 953213

В таксата за участие са включени разходи за лицензиран транспорт, храна нощувки, инструкторски хонорари, застраговка за периода, такса екипировка и курсови консумативи, входни билети, наем на специализирана екипировка.

Броят на участниците в даден курс е ограничен! За да сте сигурни, че ще можете да се включите в избрания от Вас курс, моля заявете желанието си за участие най-късно 10 дни преди началото на курса!

Детски курсови програми за лято 2011

1. Изследовател 

7 дневна програма за деца на възраст 8-11 години.

Първи допир до красотата и величието на природата. Усвояване на основни умения за позитивно общуване и работа в група. Създаване на нови приятелства.
Зимен вариант: запознаване с особеностите на планината през зимата - опасности; начални умения по алпийски ски; походи със снегоходки; зимни биваци; соло; нощен поход; ориентиране в планината през зимата; първа долекарска помощ. Специализирани игри, дискусии, приказки.
Летен вариант: запознаване с особеностите на планината през лятото - опасности; ориентиране и първа долекарска помощ; къмпиране; запознаване с алпийски инвентар; ниска въжена градина; летни биваци; соло; поход с изкачване на връх. Специализирани игри, дискусии, приказки.

 2. Откривател

5 - 8 дневна програма за деца на възраст 8-11, 9-12 и 10-13 години.

Откриване у себе си на нови качества и възможности. Изграждане на нагласа за уважение към личността на другия. Усвояване на умения за работа в група и поемане на лична отговорност.
Зимен вариант:
запознаване с особеностите на планината през зимата и усвояване на умения за оцеляване; ориентиране в планината през зимата и първа долекарска помощ; начални умения по алпийски ски; походи със снегоходки; зимни биваци; соло; начални познания за лавините; нощен поход. Специализирани игри, казуси и дискусии.
Летен вариант: запознаване с особеностите на планината през лятото и усвояване на умения за оцеляване; ориентиране и първа долекарска помощ; къмпиране; запознаване с алпийски инвентар; елементи от въжена градина; начално скално катерене; летни биваци; соло; поход с изкачване на връх. Специализирани игри, казуси и дискусии. 

3. Приключение

7 - 8 дневна програма за деца и младежи на възраст 9-12, 11-14 и 12-15 години.

Усвояване на умения за пребиваване в необичайни условия и посрещане на предизвикателства. Развиване на идеята за човешките ценности, за мястото на човека в природата и отношението му към нея.
Зимен вариант:
ски; походи със снегоходки; учебна лавинно-спасителна акция - практически занимания за оказване на първа помощ; бивакуване в условията на зимната планина; соло; нощен поход. Специализирани игри за запознаване, за ориентиране, за формиране на екип, игри - предизвикателства. Казуси и дискусии.
Летен вариант: скално катерене; къмпиране; бивакуване под открито небе; соло; тридневен поход с изкачване на връх; гребане - кану-каяк; първа долекарска помощ и спасителна акция, екологични задачи. Специализирани игри за запознаване, за ориентиране, за формиране на екип, игри - предизвикателства. Казуси и дискусии.

4. Морско приключение

8 дневна програма предназначена за деца на възраст 11-14 и 14-18 години.

Запознаване с многообразието и красотата на природата по черноморското крайбрежие. Усвояване на умения за опазването и. Преодоляване на личните граници чрез участие в предизвикателни ситуации.
Летен вариант: ориентиране по карта и компас, запознаване с основните правила за безопасност при пребиваване на морското крайбрежие и в морето, първа долекарска помощ, плуване, водно спасителна акция, Въжена градина, бивакуване на открито, соло, нощен поход, екологични занимания. Специализирани игри за запознаване, за ориентиране, за формиране на екип, игри-предизвикателства. Казуси и дискусии. 

5. Вертикал 

Вертикал 1 - 8 дневна програма за деца над 12 години. 

Вертукал 2 - 8 дневна програма за деца над 16 години.

Усъвършенстване на екипната работа. Осмисляне на взаимовръзките: отделната личност и света, изборът да си различен и реалната възможност да бъдеш такъв, човешките ценности, приятелството и любовта.
Зимен вариант: преходи със снегоходки; алпийски ски; първа помощ и спасяване при лавинни нещастия; зимни биваци - бивакуване в условията на зимната планина; соло; екологична етика. Специализирани игри, дискусии, казуси.
Летен вариант: скално катерене; рапели; трекинг; биваци под открито небе; първа помощ - основни познания за оказване на помощ и самопомощ при инциденти; въжена градина; тролей над езеро или река; пещери - основни познания; нощуване в пещера; нощно соло; екологична етика. Специализирани игри, дискусии, казуси. 

Еко - Експедиция 

10 дневна програма за деца и младежи над 13 години. 

Летен вариант: Основна задача на този вид курсове е да предоставя възможност на младежите да изследват и опознават природата посредством личен контакт с нея; да усвояват познания за методите за наблюдение на състоянието на околната среда и начините за нейното опознаване. Чрез участие в тези курсове участниците осмислят връзката човек - природа; убеждават се, че всяка форма на живот има собствено уникално значение и че всичко в природния свят е взаимосвързано. В условията на дивата природа младежите се научават да работят в екип, опознават по-добре себе си и развиват лидерски умения. Чрез мотивиране на позитивна нагласа за опазване на околната среда се развива чувството за отговорност към обкръжаващия ни свят и превръщане на грижата за съхраняване на природата в начин на живот. 

"Пътешествие през времето"

8 дневна програма предназначена за младежи над 10 години.

Програма за запознаване с културно - историческото наследство в района и традиционни български занаяти.

Сървайвър /Survivor/ 

7-10 дневна програма предназначена за младежи над 16 години. 

Летен вариант: Програма за развиване на умения за оцеляване в екстремни условия. Формиране на лидерски качества на база личен опит.

Лидер

8 дневна програма предназначена за младежи над 18 години. 

 Програма за развиване на лидерски умения.

Международни курсове 

Международните курсове се провеждат по стандартните програми Откривател, Изследовател, Приключение, Предизвикателство, Вертикал и Експедиция на английски, немски, френски, руски език. За българските участници това са курсове на друг език.